BiografiaBiography
Repertory

ADDRESS:
50-131 WROCLAW 3,
POLSKA - POLAND,
P.O. BOX 1150,
TEL. FAX: 071/3220333
MOBILE PHONE:
0 601 566 009
e-mail:
olkiew3@poczta.onet.plBIOGRAFIA

GRZEGORZ OLKIEWICZ urodził się w l959r. w Katowicach, tam też ukończyl studia w Akademii Muzycznej pod kierunkiem wybitnego pedagoga STANISŁAWA MICHALIKA. Po ukończeniu studiów, doskonalił swoje umiejętności u ARNOSTA BOURKA (Akademia Leosa Janacka w Brnie - Czechosłowacja) i SEVERINO GAZZELLONI'EGO (Accademia Chigiana w Sienie - Włochy). Trzykrotnie otrzymywał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Krytycy muzyczni bardzo wcześnie zaliczyli Grzegorza Olkiewicza do grona najwybitniejszych flecistów polskich, co ukształtowalo Jego drogę zawodową. Po kilkuletniej pracy w charakterze pierwszego flecisty w Filharmonii Śląskiej oraz Cairo Symphony Orchestra (Egipt) uprawia głównie działalność solistyczną. Artysta koncertował z większością orkiestr w Polsce. Wystąpił także w wielu krajach z recitalami jak i z orkiestrami (USA, Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Egipt, Ukraina). W swoim repertuarze ma ponad 40 koncertów, 100 sonat oraz niezliczoną ilość przeróżnych kompozycji fletowych od renesansu po muzykę XX wieku. Wielu polskich kompozytorów dedykowało mu swoje kompozycje. Kilkuletnia współpraca z dwoma znakomitymi artystami; wiolonczelistą ANDRZEJEM BAUEREM i pianistą WALDEMAREM MALICKIM w TRIO POLSKIM zaowocowało nie tylko wieloma koncertami, lecz przede wszystkim dużą ilością nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji. Nagrane w tym składzie sonaty fletowe J.S. BACHA i G.F. HAENDLA zyskaly sobie miano najlepszych nagrań radiowych 1983 roku.

Grzegorz Olkiewicz dokonał okoto 50 godzin nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Nagrywał dla "Polskie Nagrania Edition", Koch Intemational (Polska), "Karussel" (Niemcy), Edycji Paulińskiej (Watykan) oraz Pony Canyon (Japonia), Musicon (Polska), Sonoris Records (USA), Capstone Records (USA). Poza dzialałnością solistyczną Artysta prowadzi także kursy mistrzowskie dla flecistów w kraju i za granicą. Jest jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Był pedagogiem ACADEMY OF ARTS w Kairze (EGIPT), a obecnie AKADEMII MUZYCZNEJ we Wrocławiu i Szczecinie. Od kilku lat występuje także jako dyrygent. Nazwisko Grzegorza Olkiewicza kojarzy nam się nie tylko z salami koncertowymi, często możemy usłyszeć Go także w roli autora i redaktora prowadzącego na antenie Polskiego Radia i Telewizji, programy popularyzujgce grę na instrumentach dętych. W styczniu 1994 Grzegorz Olkiewicz został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Flecistów Polskich.

W 2011roku artysta otrzymał oddznaczenie Żasłużony dla Kultury Polskiej.

Jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów oraz Fundacji Mikołaja z Radomia.

Utwory w jego opracowaniu wydawane są przez PWM Kraków oraz Bazinmusikanta Publications N.Y.

"Z pewnością można zaliczyć Go do trojga najlepszych flecistów w Polsce... "

- Ruch Muzyczny, 7.8.1983

"Grzegorz Olkiewicz to już uznany polski instrumentalista. Jego realizacja Koncertu fletowego w Poznaniu sprawiła korzystne wrażenie (lepsze niż niedawna, premierowa Jean-Pierre'a Rampala)... "

- Glos Wielkopolski 12/93 Poznań.


webmaster © Ryszard Zarowski.